kosir.kepno.pl - wyróżnij się z tłumu, daj się poznać...

Znajdź się na blogu!

Jakie są dodatki do mieszanek mineralno asfaltowych

Małgorzata Bąk 2019-04-01 0 komentarzy
Wpis

Z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem na całym niemal świecie przyjęto nowoczesną technologię unieszkodliwiania różnych niebezpiecznych odpadów polegającą na wytwarzaniu z nich spoiwa i polimeru siarkowego, a także wiązaniu innych pierwiastków i tworzyw zawierających na przykład azbest w mieszankach betonowo-asfaltowych. Mieszanki zawierające siarkę unieszkodliwiają działanie niebezpiecznych substancji, gdyż na przykład mieszanka betonowo-siarkowa nie nasiąka wodą i nie przepuszcza jej. 

Technologia powstała w polskiej firmie w Gliwicach. Stworzona przez pracujących tam inżynierów, od razu zyskała sobie zwolenników w takich krajach jak USA, Rosja, a nawet Chiny. Pozwala ona na likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych w rafineriach, hutach, kopalniach, spalarniach odpadów i wielu innych, jednocześnie przyczyniając się do polepszenia jakości dróg, torowisk kolejowych czy umocnień w portach. 

Dodatki do mieszanek mineralno asfaltowych i betonów dostępne na stronie marbetwil.pl takie jak Sulstar — spoiwo siarkowe lub inaczej cement siarkowy i Sulstar DA — polimer siarkowy, produkowane są w zakładzie produkcyjnym w Gliwicach. Firma poleca je zwłaszcza producentom asfaltu i betonu, które dzięki dodatkowi tych mieszanek:

  • są odporniejsze na działanie czynników szkodliwych, takich jak wysokie i niskie temperatury, kwasy i ścieki,
  • drogi zbudowane z wykorzystaniem tej technologii mają lepszą przyczepność i są odporne na klawiszowanie i koleinowanie,
  • betony są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję,
  • nie porastają glonami, dzięki czemu nie wymagają czyszczenia,
  • nie nasiąkają wodą,
  • wyroby z takiego betonu mogą zostać sprzedane już następnego dnia po wyprodukowaniu.

Jest to technologia nie tylko innowacyjna, ale i ekologiczna, pozwalająca na pozbycie się hałd różnych niebezpiecznych odpadów.

Skomentuj wpis