kosir.kepno.pl - wyróżnij się z tłumu, daj się poznać...

Znajdź się na blogu!

Oczyszczanie gazów, dlaczego tak ważne?

Alan Marciniak 2019-03-04 0 komentarzy
Oczyszczanie gazów, dlaczego tak ważne?

Oczyszczanie gazów przemysłowych ma kilka podstawowych funkcji. Jedną z nich jest czynnik środowiskowy. W wyniku spalania kopalin, w celach uzyskania energii cieplnej, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy inne paliwa energetyczne, stosowane w celach grzewczych, wydzielają się szkodliwe dla środowiska substancje. Są to substancje lotne, takie jak na przykład tlenki siarki. Zbierając się w atmosferze powodują zanieczyszczenie środowiska, które jest bezpośrednio skorelowane z jego degradacją. W miastach oraz w miejscach, gdzie nie ma swobodnego przepływu powietrza następuje gromadzenie się smogu, który zalega w powietrzu miesiącami, powodując choroby i utrudniając życie mieszkańcom. W przypadku dobrych pieców stosowanych w gospodarstwach domowych, następuje podwójne spalanie, przez co ilość związków wydzielanych do atmosfery jest nie wielka. Oczyszczanie gazów przemysłowych to inny temat.

Jak to jest w fabrykach?

Duże obiekty produkcyjne, spalające ogromne ilości paliw powinny oczyszczać gazy na skale przemysłową. Są do tego zobligowane dyrektywami Unijnymi oraz przepisami polskiego prawa. W przypadku przekroczenia norm emisji gazów, Polska może zostać obłożona dotkliwymi sankcjami finansowymi. Dlatego fabryki stosują specjalistyczne technologie, mające na celu odfiltrować niebezpieczne związki, zanim spaliny trafią przez komin do atmosfery. Stosuje się do tego filtry z sorbentem, który ma na celu zaabsorbowanie niebezpiecznych substancji, podczas gdy do komina dostanie się głównie para wodna i niewiele ilości substancji chemicznych. Opis stosowanych metod znajduje się na stronie firmy instalfilter.pl.

Skomentuj wpis