kosir.kepno.pl - wyróżnij się z tłumu, daj się poznać...

Znajdź się na blogu!

Pomiar przepływu powietrza

Kazimierz Jasiński 2018-12-31 0 komentarzy
Pomiar przepływu powietrza

Sprężone powietrze jest szeroko stosowane w przemyśle. Mimo że surowiec jest darmowy i nieograniczony to jednak sprężenie go do pożądanego ciśnienia generuje dość pokaźne koszty. Lwią cześć z nich można ograniczyć, eliminują miejsca wycieku oraz zmieniając parametry ciśnienia i temperatury w ten sposób, by dopasować je do mocy i ilości podłączonych urządzeń.

Ustalenie energii sprężonego powietrza, przepływu zarówno osuszonego, jak i nieosuszonego, temperatury i ciśnienia możliwe jest za pomocą zaawansowanych przepływomierzy holenderskiego producenta VP Instruments dostępnych w ofercie 7 bar.

Wyposażenie instalacji w przepływomierze niesie ze sobą wiele korzyści takich, jak:

  • oszczędność — zakup przepływomierza zwraca się zwykle w okresie mniejszym niż rok od zakupu, po którym wszystkie oszczędności przekładają się na rentowność przedsiębiorstwa,
  • ocena sprężarki — urządzenie umożliwia kompleksową kontrolę oraz ocenę wydajności i stanu zużycia sprężarki zasilającej instalację,
  • parametryzacja — na podstawie informacji dostarczonych przez VP Flowscop dostajecie Państwo do ręki narzędzie, które pozwala na dogłębną analizę danych i przeprowadzenie niezbędnych zmian i bieżących modyfikacji.

Przepływomierze VP Instruments odznaczają się łatwością w montażu i dostarczają jednocześnie 4 precyzyjnie zmierzone wartości. Wyposażone są również w złącze cyfrowe, które umożliwia funkcjonowanie instalacji w ekosystemie Industry 4.0., dzięki czemu można zsynchronizować ją z innymi układami na terenie zakładu.

Skomentuj wpis